LLar d'infants

Presentació

La nostra proposta educativa:


A la Llar d'Infants desenvolupem un dels quatre programes del Projecte Encaix: el programa d'Estimulació Primerenca.
 

El Projecte Encaix aprofita la capacitat d'aprendre i l'adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida. El mestre ajuda a l'alumne a través de l'estimulació primerenca, en la bona organització neuronal i en la capacitat d'incentivació pels aprenentatges futurs.

La nostra llar

La nostra Llar està integrada a l'escola Mare de Déu de la Serra.


El funcionament intern de la Llar es basa en el treball en equip, implicant a tot el personal, i vetllant en tot moment tant per l'aspecte pedagògic com per l'organització i el manteniment de la Llar


La Llar disposa d'una associació de pares i mares (AMPA) que duu a terme diferents activitats amb la col·laboració de l'equip directiu, per tal d'unir totes les famílies del centre. 

Objectius

Projecte Encaix

Aquesta etapa concreta en una adequada adquisició i desenvolupament dels hàbits d'acord als seus períodes sensitius, la participació activa i l'estímul creatiu. El projecte educatiu de la Llar d'Infants incorpora, ja des de l'inici, un dels quatre programes del Projecte Encaix: El Programa d'Estimulació Primerenca.

Com ho fem?

La nostra llar és un espai educatiu on els nens i nenes aprenen i són feliços.

 • Estimulant el funcionament de les capacitats intel·lectuals, emocionals, motrius i socials (projecte ENCAIX).
 • Garantint la seva seguretat i cobrint les seves necessitats fisiològiques.
 • Potenciant la creativitat, l'interès i la curiositat.
 • Transmetent, amb l'activitat diària, uns hàbits que permetin aconseguir autonomia i seguretat, i que facilitin l'adquisició de nous aprenentatges en el progrés personal.
 • Potenciem la convivència amb els nens i nenes i l'adult.
   

Relació amb les famílies

És molt important que els pares i mares, i els educadors estem sempre en contacte per ajudar que el desenvolupament de l'alumne sigui el correcte per l'edat.


L'intercanvi entre la família i educadors el fem mitjançant:

 • Reunions conjuntes
 • Entrevistes personals:
  • A l'inici del curs
  • De seguiment al llarg del curs
  • Sempre que la família o els educadors ho considerin necessari
 • Altres:
  • Correu electrònic
  • Agenda
  • Informes escrits al mes de desembre i al juny
  • Escola de famílies: espai mensual on els pares i mares poden compartir activitats a la Llar amb els nens i nenes. 

Durada

La llar acull a nens i nenes des dels 4 mesos fins als 3 anys.

Horaris

Al matí hi ha servei de llar de 9:00 h a 12:00 h o de 9:00 h a 13:00 h.
A la tarda hi ha servei de llar de 15:00 h a 17:00 h.
Servei de menjador i migdiada de 12:00 h a 15:00 h.
Servei d'acollida al matí des de les 7:45 h.

Galeria