TEL. 977 860 196 · EMAIL mdserra@mdserra.cat

Etapes

Presentació


La nostra proposta educativa

A la Llar d'Infants desenvolupem un dels quatre programes del Projecte Encaix: el programa d'Estimulació Primerenca.

El Projecte Encaix aprofita la capacitat d'aprendre i l'adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida. El mestre ajuda a l'alumne a través de l'estimulació primerenca, en la bona organització neuronal i en la capacitat d'incentivació pels aprenentatges futurs.

Multimèdia