TEL. 977 860 196 · EMAIL mdserra@mdserra.cat

Etapes

Objectius


Projecte Encaix

Aquesta etapa concreta en una adequada adquisició i desenvolupament dels hàbits d'acord als seus períodes sensitius, la participació activa i l'estímul creatiu. El projecte educatiu de la Llar d'Infants incorpora, ja des de l'inici, un dels quatre programes del Projecte Encaix: El Programa d'Estimulació Primerenca.

Com ho fem?

La nostra llar és un espai educatiu on els nens i nenes aprenen i són feliços.

 • Estimulant el funcionament de les capacitats intel·lectuals, eocionals, motrius i socials (projecte ENCAIX).
 • Garantint la seva seguretat i cobrint les seves necessitats fisiològiques.
 • Potenciant la creativitat, l'interès i la curiositat.
 • Transmetent, amb l'activitat diària, uns hàbits que permetin aconseguir autonomia i seguretat, i que facilitin l'adquisició de nous aprenentatges en el progrés personal.
 • Potenciem la convivència amb els nens i nenes i l'adult.

Relació amb les famílies

És molt important que els pares i mares, i els educadors estem sempre en contacte per ajudar que el desenvolupament de l'alumne sigui el correcte per l'edat.

L'intercanvi entre la família i educadors el fem mitjançant:

 • Reunions conjuntes
 • Entrevistes personals:
  • A l'inici del curs
  • De seguiment al llarg del curs
  • Sempre que la família o els educadors ho considerin necessari
 • Altres:
  • Correu electrònic
  • Agenda
  • Informes escrits al mes de desembre i al juny
  • Escola de famílies: espai mensual on els pares i mares poden compartir activitats a la Llar amb els nens i nenes.