Objectius

L'educació  en aquesta etapa, doncs, ha de contribuir al desenvolupament personal de l'alumnat, a la pràctica de la ciutadania, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de l'aprenentatge al llarg de la vida mitjançant una comunitat educativa que posi els mitjans necessaris perquè cada nen i nena se sentí atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació.

Des de l'escola treballem en diversos projectes per a potenciar i afavorir el desenvolupament i la formació dels nens i nenes.

 

CIM – Projecte de competències i intel·ligències múltiples: L'objectiu del projecte és afavorir l'aprenentatge per competències des del desenvolupament de les intel·ligències múltiples. El repte és enriquir el procés d'ensenyament i aprenentatge a l'aula de manera que tots els alumnes desenvolupin el màxim possible les seves capacitats, descobrint les seves potencialitats i treballant les seves debilitats.

Càlcul Mental: Es vol millorar el càlcul mental i les estratègies de càlcul en les operacions bàsiques.

Lectoescriptura: Pretén millorar la comprensió i expressió oral i escrita.

Escola Multilingüe: L'objectiu és introduir la llengua anglesa a l'escola com a una eina més de comunicació.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

 

  • Activitats formatives
  • Taller de lectura
  • Informàtica
  • Dramatització
  • PAI*
CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

 

* Programa d'Activació de la Intel·ligència