TEL. 977 860 196 · EMAIL mdserra@mdserra.cat

Etapes

Objectius


Aspectes pedagògics

El principal objectiu d'aquesta etapa és potenciar i afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats, tot respectant sempre la diversitat, les possibilitats i el ritme dels diferents alumnes.

La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança en el qual se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge. Fomentem que els infants gaudeixin i siguin creatius.

L'escola ofereix les condicions òptimes perquè els infants es desenvolupin com a persones, a través les seves vivències, les experiències compartides, els sentiments, les frustracions i les il·lusions que sorgeixen en el dia a dia.

El nostre mètode està basat en el constructivisme, és a dir, en l'aprenentatge significatiu i global. Ens basem fonamentalment en el joc, l'observació, l'experimentació i la creativitat.