TEL. 977 860 196 · EMAIL mdserra@mdserra.cat

Etapes

Horaris


Durada

El segon cicle d'Educació Infantil té una durada de tres anys i comprèn els cursos de I3, I4 i I5.

Horaris

Matí: 9:00 h a 13:00 h.

Tarda: 15:00 h a 17:00 h.