TEL. 977 860 196 · EMAIL mdserra@mdserra.cat

Informació general

AMPA


L’AMPA del Col·legi Mare de Déu de la Serra és una associació sense ànim de lucre formada per pares i mares d’alumnes del col·legi. Assisteix als pares en tot allò que es refereix a ll'educació dels seus fills, col·labora amb els professors en activitats educatives i promou activitats extraescolar i festes de l'escola. A cada nivell hi ha un pare o mare representant de curs.

Objectius: 

  • Treballar conjuntament amb el Col·legi en l’educació de l’alumnat.
  • Fomentar la col·laboració i la participació dels pares en actes escolars i en actes festius.
  • Fomentar activitats d’interès per a la comunitat escolar.
  • Donar suport, quan convingui, per facilitar el bon funcionament del centre.
  • Col·laborar en la innovació en el material didàctic.
 

Serveis de l’AMPA:

  • Venda de llibres de text per als alumnes del centre.
  • Col·laboració en l’organització d’activitats i en diades esportives i familiars.
  • Organització d’activitats extraescolars.
  • Organització de xerrades i conferències.