Joan Cortina
Director
joancortina@mdserra.cat (Hores a convenir)

Manel Requena
manelrequena@mdserra.cat Sotsdirector Infantil i Primària
(Hores a convenir)

Marta Sans
Sotsdirector Educació Secundària Obligatòria
martasans@mdserra.cat (Hores a convenir)

Mn. Simó Agras
Responsable de Pastoral
simoagras@mdserra.cat (Hores a convenir)

Carla Miret
Secretaria
carlamiret@mdserra.cat (Hores a convenir)

La institució titular de l'escola Mare de Déu de la Serra és l’Arquebisbat de Tarragona. Com a tal, defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l'Administració educativa, els pares d'alumnes, el professorat i el personal d'administració i serveis.

El representant oficial de la institució titulars és el Rvdm. Arquebisbe de l’Arxidiòcesi de Tarragona.

El titular designa la persona que ha  de representar la titularitat en el centre de forma habitual, i delega en ell i en altres òrgans de govern i gestió unipersonals l’exercici concret d’algunes de les funcions pròpies de la titularitat, tant en el camp econòmic com en l’acadèmic i el de pastoral. La persona designada per aquest fi és Mn. Norbert Miracle.

L’Arquebisbat de Tarragona per dur a terme les seves funcions, rep l’ajut de la Fundació Sant Fructuós, fundació privada depenent del propi arquebisbat, per a la direcció i gestió de les escoles de titularitat diocesana.