LA MISSIÓ DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SERRA

La nostra escola pretén educar persones íntegres amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es proposin.

LA VISIÓ DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SERRA

1.-   La qualitat educativa, fruit del compromís amb l'excel·lència, caracteritzada per la innovació pedagògica i reconeguda en els bons resultats acadèmics del seu alumnat.

2.-   L’educació personalitzada, basada en una orientació i acompanyament tutorial de l’alumne, que cerca la seva motivació per l’aprenentatge, la seva iniciativa davant dels reptes personals i socials i l’adquisició d’hàbits i valors, així com la resposta coherent amb els criteris personals.

3.-   El treball estret amb les famílies, com a element definidor de l’educació personalitzada del centre.

ELS VALORS DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SERRA

1.- L’excel·lència en el que fem, per la seva transcendènciaLa cerca de l’excel·lència és un objectiu i una actitud presents en totes les nostres activitats. Si una feina és millorable, s’ha de millorar. Servir Déu i les persones no es pot fer mai de forma mediocre. Estimem el que fem i amb qui ho fem.

2.- El compromís amb les persones. Volem educar persones íntegres, amb un sentit cristià de la vida i que puguin desenvolupar allò que es proposin. És el nostre compromís amb totes i cada una de les persones de la comunitat educativa. La persona, en singular, és el centre del nostre interès.

3.- El treball en equipL’equip és el nostre nucli essencial de treball. Estem convençuts que la suma de visions complementàries i habilitats diverses ens fa guanyar en eficàcia. Treballem amb consciència de responsabilitat personal, però en equip.

4.- Optimisme i valentiaSom optimistes perquè confiem en Déu, en les nostres possibilitats, en les dels altres i en el que mútuament ens podem ajudar. Intentem veure la part positiva del que ens passa i ens atreuen els reptes als quals hem de fer front. Ser valents implica renunciar a la covardia i a la temeritat.  Som valents perquè els nostres objectius sempre són en benefici de les persones.

5. Arrelament i compromís amb la comarca. El col·legi MDSerra sempre ha estat un referent educatiu dins la comarca. Volem contribuir amb la nostra acció i participació en la millora i desenvolupament cultural i social de la Conca de Barberà. Volem fer xarxa i compartir projectes amb què tenen aquest objectiu.