El Col·legi Mare de Déu de la Serra és un centre educatiu, fruit de l'interés de l'Arquebisbat de Tarragona en la creació i manteniment d'una institució educativa de qualitat pedagògica a la Conca de Barberà.

Fidels als objectius fundacionals, al caràcter propi i a la "missió" del centre, el projecte educatiu del Col·legi Mare de Déu de la Serra es concentra en la ferma decició d'arribar a l'excel·lència acadàmica, entesa com l'esforç conjunt de la direcció del centre, claustre de professors i orientadors per proporcionar un ensenyament de màxima qualitat als alumnes.

Aquesta qualitat, fruit doncs del compromís amb l'excel·lència, es caracteritza per una aposta decidida per la constant millora en les àrees següents: els resultats acadèmics, la innovació pedagògica, l'educació personalitzada, el treball conjunt amb les famílies i la formació  en valors i acció pastoral.

Volem que els alumnes, en acabar les etapes educatives al Col·legi Mare de Déu de la Serra, siguin persones creatives, autònomes, compromeses amb el seu procés d'aprenentatge, compromeses amb la seva millora personal i compromesos amb la societat.