Escola cristiana

La nostra cultura i la nostra societat té les seves arrels en l’humanisme cristià. Els valors evangèlics i la figura de Jesucrist han sigut el motor d’Europa i han permès arribar a assolir grans fites altrament impensables.

El Col·legi Mare de Déu de la Serra, hereu i transmissor del contingut evangèlic, fomenta en els seus alumnes el coneixement i desenvolupament d’aquests valors des d’una perspectiva oberta i centrada en la persona. El coneixement de la història de l’Església i la figura de Jescurist són el centre de les classes de religió catòlica que es complementen amb programes de reflexió filosòfica o coneixement d’art i simbologia religiosa en el cas dels alumnes més grans.

El departament de pastoral del centre s’encarrega de fer la difusió des del vessant de la Fe a tots els alumnes, nois i noies, que volen fer, a més, un seguiment interior de la vivència evangèlica, celebracions, convivències i accions de voluntariat són l’extensió de la necessitat d’impregnar la nostra societat d’un missatge mai caduc i sempre necessari.

Cada any tenim un lema que ens acompanya tot el curs, aquest any és:

"Coratge! Tu tens la clau"